MITEK AB - affärsidé

"Att via kunskap om miljölagstiftning och miljöpolitik,
i kombination med egen miljöteknisk kompetens
samt kontakter med specialister och specialföretag,
kunna bilda en projektgrupp för
att definiera och lösa miljöproblem."

Med erfarenheter dels från tiden som handläggare på miljövårdsenheten vid länsstyrelsen i Malmöhus län och dels som avdelningschef under många år vid VIAK ABs Malmökontor, formulerade jag denna affärsidé sommaren 1981.

Kort därefter startade MITEK - miljötekniska konsulter sin verksamhet. Det gläder mig speciellt att några av våra största uppdragsgivare har funnits med ända från starten.
Under dessa snart 20 år har konsultverksamheten utvecklats; genom att det personliga nätverket har utökats, fortbildning och datorstöd har prioriterats och inte minst en medveten satsning på IT redan under början av 1990-talet. Denna satsning har tidigt givit MITEK tillgång till ett stort antal faktafyllda databaser både inom och utom landet, snabba e-post kontakter, deltagande i elektroniska konferenser och i övrigt en god tillgänglighet.
Jag är övertygad om att grunderna i Affärsidén fortfarande håller och att MITEK även fortsättningsvis kan utveckla den kunskaps- och rådgivningskompetens våra uppdragsgivare har rätt att kräva.
   
Med vänliga hälsningar
MITEK AB
 
Nils-Ove G Mårtenson
Företagsledare & Projektansvarig
 

Kontakta mig gärna via e-post nom@mitek.se

MITEK AB
Box 169
S-245 22 STAFFANSTORP
Tel 046 - 25 49 60
Fax 046 - 25 03 21

/),(-,)-,(